OVER DE PSYCHOLOOG - Joline van Arnhem


Ik ben BIG-geregistreerd, Gezondheidszorg (GZ) psycholoog / Psycholoog NIP en aangesloten bij de beroepsverenigingen: het Nederlandse Instituut voor Psychologen (het NIP), de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen (LVVP), de Nederlandse Academie voor Eetstoornissen (NAE) en Psyzorg Gooi & Vechtstreek. In mijn bijna 20 jarige loopbaan heb ik op verschillende plekken gewerkt, waaronder als psycholoog in het Wilhelmina Kinderziekenhuis op de afdeling chronische aandoeningen, binnen de jeugdzorg als casemaneger van gezinnen met systeemproblematiek, binnen het speciaal middelbaar onderwijs als psycholoog en in zelfstandige praktijken als behandelaar voor jongeren en volwassenen. Vanuit mijn persoonlijke interesse in sport (want mijns inziens is het lekker voor je lichaam en geest, levert het sociale contacten, geeft het groei mogelijkheden, (zelf)vertrouwen én verbinding met de natuur!) heb ik tevens enige ervaring opgedaan binnen de sportpsychologie en ben ik gediplomeerd runningtherapeut. In het volgende document is meer informatie te vinden over mijn (werk) achtergrond, aangesloten intervisiegroepen en overige gegevens.

kwaliteitsstatuut JvA versie 2022.pdf