Behandelverloop

Na aanmelding (via de huisarts, het aanmeldformulier of telefonisch) wordt er binnen 3 werkdagen contact opgenomen en zal er een intakegesprek worden gepland mits er geen wachttijd is. In het intakegesprek zal er dieper worden ingegaan op de aard en ernst van de klachten, de huidige situatie, eerdere of overige hulpverlening, persoonlijke verwachtingen en vragen. Ook wordt er standaard een klachtmeting afgenomen via een vragenlijst om een inschatting te maken van de situatie en klachten. Deze klachtmeting is VERPLICHT gesteld vanuit de Nederlandse Zorg Autoriteit (Nza) en wordt als basis genomen om de zorgtypering te beslissen. Meer informatie over de honos-vragenlijst en de verplichting vanuit de Nza is te lezen op https://mindplatform.nl/nieuws/gegevensdeling-in-de-ggz-hoe-zit-het-precies-met-de-honos-vragenlijst . Op dit moment wordt gebruik gemaakt van de HONOS+ vragenlijst en in enkele gevallen ook van de OQ45 vragenlijst. Na het intakegesprek volgt een gesprek waarin het behandelplan met diagnose, behandeldoelen en behandelvorm wordt besproken. Bij akkoord volgt een behandelfase waarin door middel van gesprekken en oefeningen gewerkt wordt aan klachtenvermindering. Tot slot volgt een eindfase waarin de behandeling wordt afgerond. Bij langere trajecten kunnen tussentijdse evaluatiegesprekken worden ingepland om de voortgang te bewaken.

Duur & Frequentie sessies

Een behandelgesprek voor volwassenen heeft een duur van 45 minuten of van 60 minuten. Dit is afhankelijk van het traject en van de persoonlijke voorkeur. De tijd dat iemand in de spreekkamer is is ook de tijd die doorgegeven wordt aan de zorgverzekeraar. Sinds 2022 wordt er geen tijd meer genoteerd voor administratie en overleg, deze tijd zit reeds in het vergoede bedrag van de zorgverzekeraar verrekend. In de praktijk is de psycholoog tijd kwaijt aan dossiervorming, overleg derden, naslagwerk. brieven aan derden en voorbereiden. Als er telefonisch of online wordt gedaan dan wordt eveneens de tijd gerekend waarin er direct contact is.

Ontevreden over de psycholoog? Klacht indienen?

Mocht het helaas zo zijn dat je niet tevreden bent over de werkwijze, aanpak of het gedrag van de psycholoog twijfel dan niet om dit aan te kaarten via een gesprek, telefonisch of per mail. Mocht dit niet lukken of tot het gewenste resultaat leiden dan is het advies om het volgende te ondernemen:

Vul het LVVP-klachenformulier in en mail dit naar LVVP@klachtencompany.nl, waarna een klachtenfunctionaris zsm contact met je opneemt. De klachtenfunctionaris is ook telefonisch te bereiken via 088 234 16 06. Meer informatie vindt je op de website van LVVP. (klik hier)

Voor clienten onder de 18jaar kunnen met hun klachten of vragen contact opnemen met de vertrouwenspersonen van het AKJ. Bel 088 555 1000 of mail naar info@akj.nl. Ook is er een mogelijkheid om direct via de site een klachtenformulier in te vullen. Voor meer informatie zie de website van AKJ. (klik hier)

Afzeggen afspraak

Natuurlijk kan het voorkmen dat een gemaakte afspraak niet door kan gaan. Er kan dan worden gebeld of gemaild via de contactgegevens. Om de vrij gekomen plek nog aan een ander te kunnen geven is het prettig als dit zo snel mogelijk wordt doorgegeven en tenminste 24-uur van te voren. Mocht dat niet lukken of een afspraak wordt vergeten dan is door de zorgverzekeraar opgelegd dat er bij de zorgvrager moet worden gedeclareerd. De praktijk heeft als regel: bij een eerste keer is het bedrag € 25,-. Bij een tweede keer is dat € 50,- en vaker wordt het bedrag € 100,-.